بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/24
کل خالص ارزش دارائی ها 1,162,686,595,355 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,016,791 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,025,298 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,368 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,143,486

صندوق سرمایه‌گذاری اعتماد ملل

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/03

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي داريا روش

مدیر ثبت:

كارگزاري ملل پويا

مدیران سرمایه گذاری:

امين گلواني

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا

نمودار‌ها