نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/26
کل خالص ارزش دارائی ها 3,192,259,007,638 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,404 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,010,084 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,057 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,156,264

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/07/03

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا

مدیر ثبت:

كارگزاري ملل پويا

مدیران سرمایه گذاری:

امين گلواني، اشكان چهره نگار، سامان فلاحي

حسابرس:

موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا