نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
تغییر ساعات صندوق 1399/01/18
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1397/11/27 1397/11/15
شرکت سپرده گذاری و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیر ساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات¬دهی به تمامی ارکان بازار، نهاد¬های مال 1397/05/29
آگهی تغییرات مجمع صندوق اعتماد ملل مورخ 1397/01/05 1397/02/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1396/12/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1396/11/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل 1396/09/04
بازدهی 2.25 درصدی صندوق اعتماد ملل در مهر ماه 96 1396/08/01
افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق اعتماد ملل به 5.000.000 واحد سرمایه گذاری 1396/07/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل 1396/07/04
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق 1396/05/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل 1396/03/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل 1396/03/27
بازدهی 1.96 درصدی صندوق اعتماد ملل در اردیبهشت 96 1396/03/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1396/02/10
بازدهی ١.87 درصدی صندوق اعتماد ملل در فروردین ماه 1396/02/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1395/12/14
بازدهی ١.٨٩ درصدی صندوق اعتماد ملل در بهمن ماه 1395/12/01
آگهی حذف کارمزد صدور و ابطال در روزنامه کثیر الانتشار 1395/11/10
بازدهی ١.٨٩ درصدی صندوق اعتماد ملل در دی ماه 1395/11/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1395/10/07
بازدهی ١.٩٥ درصدی صندوق اعتماد ملل در آذر ماه 1395/10/04
بازدهی ١.٩٦ درصدی صندوق اعتماد ملل در آبان ماه 1395/09/02
بازدهی ٣.٢% صندوق اعتماد ملل در مهر ماه 1395/08/02
آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1395/06/11