نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق  که در تاریخ ٢١/١٢/١٣٩٥ ساعت ١٤ در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستورات مجمع به شرح ذیل است:
تغییر حدنصاب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ١٢٠٢٠٠٧٣ سازمان بورس و اوراق بهادار  مورخ ٢٠/١٠/١٣٩٥