نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق  که در تاریخ 1396/02/19  ساعت ١٤ در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستورات مجمع به شرح ذیل است:

·        تصمیم گیری در رابطه با افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق به 2.500.000 واحد سرمایه گذاری