نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل در روز شنبه مورخ 10/04/1396 راس ساعت 15 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک 28، طبقه سوم برگزار می گردد.

 

دستورجلسه مجمع به شرح ذیل است:

·        تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق

·        تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

·        سایر موارد در اختیار مجمع