نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند، با توجه به نامه شماره 36188/121 مورخ 18/05/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تایید تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق، جناب آقای سعید جعفری به جای آقای کاوه نصرتی  عضو گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق اعتماد ملل خواهند بود.