نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل در روز سه شنبه مورخ 1396/07/04 راس ساعت 8 صبح در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک 28، طبقه سوم برگزار می گردد.

 

دستورجلسه مجمع به شرح ذیل است:

·        

·        تصمیم گیری در رابطه با افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق به 5.000.000 واحد