نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق اعتماد ملل


بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل در روز شنبه مورخ 1396/09/04 راس ساعت 15 در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار به آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک 28، طبقه سوم برگزار می گردد.

دستورجلسه مجمع به شرح ذیل است:
• تغییر نرخ پیش بینی سود صندوق
• تغییر کارمزد مدیر مطابق با ابلاغیه 12020087
• تغییر حد نصاب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه 12020087