نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل

بدین وسیله به استحضار می رساند مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل در روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 راس ساعت 16 در محل کارگزاری ملل پویا به نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه چهارم، پلاک 143 طبقه دوم برگزار می گردد.

دستورجلسه مجمع به شرح ذیل است:
تغییر ارکان صندوق

  • سایرموارد در صلاحیت مجمع