نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

بدینوسیله به استحضار می­رساند جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل در روز یکشنبه تاریخ 1397/01/05 راس ساعت 14:00 به نشانی: تهران- خیابان قائم مقام فراهانی نبش کوچه چهارم- پلاک 143- طبقه دوم- کارگزاری ملل پویا برگزار می­گردد.

دستور جلسه مجمع به شرح ذیل اعلام می­گردد:

1.       کاهش سقف واحدهای قابل صدور صندوق

2.       سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.