نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی حذف کارمزد صدور و ابطال در روزنامه کثیر الانتشار

به اطلاع سرمایه‌گذاران می‌رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق درخصوص تصمیم‌گیری پیرامون حذف کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و لزوم اطلاع‌رسانی عمومی راجع به این تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار، در تاریخ ١٠ بهمن ماه، آگهی تغییرات مذکور در صفحه ١٨ روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ و اعلان عمومی گردید.