بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -مهر 1397 1397/08/05
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1397/07/28
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -شهريور 1397 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/02
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)( اصلاحیه) 1397/03/22
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/03/07
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق اعتماد ملل سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/30
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکر عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/09/11
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور96(حسابرسی شده) 1396/09/08
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه 1396/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/31
گزارش عملکرد سالانه 1396/02/04
صورت مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت هالی مالی صندوق برای دوره مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) 1395/08/22
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/22
صورت های مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/01