بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/08/26 1397/08/26
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1397/03/08 1397/03/09
صورتجلسه مجمع تغییر مدیر و سهامدار ممتاز مورخ 1396/11/24 1397/03/07
تایید سازمان بورس جهت تغییر مدیر و سهامدار ممتاز 1397/03/07
تایید سازمان جهت کاهش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق به 3.500.000 واحد و حق نظارت سازمان 1397/02/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/05 1397/02/22
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/12/03
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/12/03
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/11/24 1396/11/25
صورت جلسه مجمع 1396/09/04 1396/11/25
اسامی حاضران مجمع مورخ 1396/09/04 1396/09/08
صورت جلسه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1396/07/23
صورتجلسه مجمع افزایش حداکثر واحد های صندوق مورخ 04/07/1396 1396/07/19
تایید سازمان جهت افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق 1396/07/19
اسامی حاضران مجمع 1396/07/11
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 1396/05/21
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و مجامع مورخ 1396/04/10 1396/05/01
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/04/10 1396/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/19 1396/02/30
اسامی حاضران در مجمع 1396/02/23
حاضرین مجمع مورخ 21/12/1395 1395/12/23
صورتجلسه افزایش سقف واحد های تحت تملک سرمایه گذار 1395/12/23
صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال 1395/12/23
حاضرین مجمع مورخ 1395/10/18 1395/10/22
صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز 1395/10/12
صورت جلسه مجمع موسس صندوق اعتماد ملل و اسامی حاضران در مجمع 1395/08/20